محل تبلیغات شما

 

صاحب نظران در زمینه روشهای آموزش و پرورش خلاقیت نظریاتی را ابراز کرده اند که به عنوان نمونه از تورنس دانشمند معروف در ارتباط با خلاقیت نام می بریم. او جهت رشد و پرورش خلاقیت توصیه هایی را به والدین و مربیان می نماید تا از این طریق بتوان زمینه را برای بروز خلاقیت آماده نمود. این موارد شامل:

1. تجسم قوی

توانایی تصور و تجسم اشیاء مفاهیم و فرایندها امکان بروز خلاقیت را بیشتر می کند. بهتر است تصویرها زنده، متنوع، روشن و قوی باشند. تحریک کنجکاوی، انواع بازی های فکری، نقاشی، تجسم آنچه بیان یا خوانده می شود و دستکاری تصاویر روش های مفیدی برای این مهارت می باشد.

2. درک مطلب

در این زمینه بایستی مطلب اصلی فهمیده شود و موارد غیر اساسی و بی مورد را کنار گذاشت. جهت آموزش این مهارت به عنوان نمونه می توان داستانی را برای کودکان خواند و از آن ها خواست تا اصل مطلب را به تصویر بکشند و یا آن را به شعر در آورند و یا خلاصه نمایند. هر چه مطلب ساده و روشن باشد دریافت اصل مطلب راحت تر است

چندی از سخنان امام خمینی (ره)

پرورش خلاقیت و موانع آن

9 تکنیک استفاده از طنز در کلاس درس

خلاقیت ,مطلب ,تجسم ,پرورش ,زمینه ,مهارت ,را به ,پرورش خلاقیت ,اصل مطلب ,و یا ,این مهارت

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

ورود داده ها